Информация за ЕБВР

Европейската банка известна под краткото ЕБВР има за цел подпомагане и финансиране в помощ на евро проектите. Тя е финансова институция, която използва набор от инвестиции за развиване на икономиката на труда и пазара в 27 страни от Централна Европа и простиращи се до Централна Азия.

ЕБВР бива създадена през 1989 г. във франция, а нейна главна цел е след разпадането на социалистическата система и с идеята да подпомогне бившите социалистически страни в прехода

На среща с представители от 40 страни и 2 европейски институции, тя достигат до споразумение, в което отношението по устава и първоначалния обем, както и разпределението на власт оказва значение за акционерите. Споразумението е подписано на 29 май 1990 г. в град Париж и по този начин банката действа до 1991 г. като седалището й се разполага в Лондон.

ЕБВР предоставя финансова помощ за банки, проекти и различни видове бизнес. Тя си партнира с компании на публичния сектор и подпомага приватизацията, преструктурира на държавни фирми и допринася за подобряване на комунални услуги.

ЕБВР е притежание в 60 страни и на 2 междуправителствени институции. В нея могат да вземат участие акционери от всички европейски страни, неевропейски страни и членове на Европейската общност, Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна банка. ЕБВР има перфектна кредитна репутация и дава надеждност за всеки кандидатстващ в заемите.

Списъка със страните, които вземат участие е дълъг, банката инвестира и подпомага: Албания, Азърбайджан, Армения, Босна и Херцеговина, Беларус, България, Естония, Грузия, Казахстан, Латвия, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Македония, Полша, Русия, Румъния, Словакия, Сърбия, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украйна, Хърватия, Унгария, Чехия, Черна гора.

Има и множество страни, които биват сами финансирани.

През 2006 г. ЕБВР преустановява финансиране на централноевропейски, прибалтийските държави до 2010 г. и капиталовложенията се изместват към страни като Русия, Украйна, Казахстан, Армения и Узбекистан. В резултат на финансовата криза този процес бива отложен за 2015 г.

От бившите социалистически държави Чехия успешно преминава статуса от държава в държава акционер. Това става в 2007 г. Така се превръща в единствената бивша социалистическа страна, която не заема пари от банката, а участва, чрез финансиране.

Уставът в ЕБВР постановява, че тя трябва да работи само в демократични страни и да допринася за „екологически благоразумно и устойчиво развитие“. За най-големи критици спрямо нея се оказват еколозите, които са на мнение, че банката не винаги изпълнява установения указания и финансира проекти за околната среда.